Serviceritningar

När man har installerat ett automatiskt brandlarm ska det finnas orienteringsritningar vid brandlarmscentralen samt en serviceritning.
Service ritningen innehåller alla detaljer som omfattar brandlarmsanläggningen tex dörrhållarmagneter, akustiska larmdon, värmedetektorer dvs alla de detaljer som inte Räddningstjänsten har på sin orienteringsritning.

För brandlarmet heter standarden SBF 110:6 och anvisningen för orientering och serviceritningar heter SBF 1021:1.Klicka för exempel i PDF
Oftast gör vi service och orienteringsritningar samtidigt.

När Serviceritningen är klar levereras ritningarna laminerade i en A3 pärm för bästa resultat.

Har ni gamla ritningar så kontakta oss gärna om ni är osäkra
om dom följer anvisningen SBF 1021:6. Vi gör detta kostnadsfritt.

Kontakta: donny@cadsafe.se

 

 
Orienteringsritningar
Serviceritningar
Anvisningen SBF 1021:6
 
Priser och offerter
Startsidan