Anvisning SBF 1021:6

Denna anvisning har riktlinjer för hur orientering och serviceritningar ska se ut och hur de ska ritas.

Den innehåller bl annat:
  • Hur man ska förvara ritningarna
  • Vilka skalor man får använda
  • Vilka pappersstorlekar det ska vara
  • När det ska vara med en situationsplan
  • När det ska vara med en höjdgraf på ritningen
  • Varför och när man ska ha en sektionsförteckning
  • Vilka byggnadsdetaljer ska vara med på ritningen
  • Hur ritningen ska vara vänd för att vara godkänd
  • Var sektionsgränser går
  • Hur symbolerna ska se ut

Detta är bara ett urval kring anvisningen. Alla brandlarm som följer SBF 110:6 ska ritas enlig denna anvisning. Följer man den så får man en riktigt bra orienteringsritning.
Anvisningen kan beställas på Svenska brandskyddsföreningen

Utöver detta så har Cadsafe även en del knep för att få ritningarna tydligare. 
 

 

 
Orienteringsritningar
Serviceritningar
Anvisningen SBF 1021:6
 
Priser och offerter
Startsidan