2006-11-23
Om oss
Cadsafe är ett företag som har specialiserat sig på brandskydd. Vi framställer alla slags brandritningar. Vår specialité är utrymningsplaner, insatsplaner, brandskyddritningar och orienteringsritningar för automatiska brandlarm.
Cadsafe är ett företag som har specialiserat sig på brandskydd.
Vi framställer alla slags brandritningar. Vår specialité är utrymningsplaner, insatsplaner, brandskyddritningar och orienteringsritningar för automatiska brandlarm.
Ritningarna är ritade i cad och uppdateringar är då enkla vid ombyggnationer. Vi har lång erfarenhet inom kommunal räddningstjänst och detta bidrar till att vi ställer mycket höga krav på kvalité på vårt arbete.

Cadsafe levererar också skyltar, brandsläckare samt säkerhetsprodukter. Vi erbjuder ett brett produktsortiment inom brand, säkerhet och vi hoppas att du finner det du söker här hos oss

Vi hjälper även kommuner och företag med att organisera det Systematiska brandskyddsarbetet med bl a brandskyddsritningar, checklistor, instruktioner, organisationscheman m.m.